اس ام اس زیبا

این زندگی نیست که می گذرد، این ما هستیم که رهگذریم. پس با هر طلوع و غروب لبخند بزن، مهربان باش و محبت کن. شاید فردایی نباشد

پرنده هایی که روی شاخه نشستند، هرگز ترس ازشکستن شاخه ندارند اعتماد انهابه شاخه ها نیست بلکه به بال هایشان است.. همیشه به خودت اعتماد داشته باش "خودت راباور کن"

مسیر رسیدن به خوشبختی: ۱- قلبتان را از کینه خالی نگه دارید. ۲- ذهنتان را از نگرانی خالی نگه دارید. ۳- ساده زندگی کنید. ۴- کم توقع باشید. ۵- زیاد به دیگران ببخشید.

تهمت و دروغ را دشمن سفارش می دهد، و منافق میسازد، و عوام فریب آن را پخش می کند و عامی آنرا می پذیرد.

بر روی قبرم این مطلب نوشته شود :ای برادر، به کجا میروی کمی درنگ کن. آیا با کمی گریه و یک فاتحه
متن زیبا
متن زیبا خواندن بر مزار من و امثال من، مسئولیتی را که با رفتن خود بر دوش تو گذاشته ایم از یاد خواهی برد؟ شهید رضا نادری

هر چی بیشتر واسه رسیدن به چیزی تلاش کنی و اذیت بشی، داشتنش و بودنش واست شیررررین تره... بععععله...

زمانی می رسد که انسان دیگر قادر نیست بگوید جبران می کنم... چقدر خوب است قبل از رسیدن به این لحظه ی تاسف برانگیز چیزی برای جبران باقی نگذاشته باشیم...

شهر ما خانه ما جواب نمیده دیگه آقا خانم به خدا رفتگر گناه داره بیایم از امروز آشغال نریزیم قول بدین دیگه

کل آب اقیانوس هم نمی تواند یک قایق را غرق کند مگر آن که خود قایق سوراخ باشد؛ آری، از ماست که بر ماست..

< دوستان واقعی‌ جواهراتی هستند گرانبها که بدست آوردن آنها سخت و نگه داشتنشان دشوارتر است.
متن های زیبا
متن های زیبا پس باید در حفظ و نگهداری آنان بکوشیم اگر عاقل باشیم >

وقتی چیزی مرا رنج می داد، در مورد آن با هیچ کس حرفی نمی زدم. خودم در موردش فکر میکردم، به نتیجه می رسیدم و به تنهایی عمل می کردم. نه اینکه واقعا احساس تنهایی بکنم.. بلکه فکر می کنم که انسان ها در نهایت، باید خودشان، خودشان را نجات دهند.

چشم فرو بسته اگر وا کنی در تو بود هر چه تمنا کنی

این جهان پر شده از غصه...؛ تو بیا از ته ته دلت بخند!!!! بدون علت!!!!!! رنگین کمان باش!!!!:-) :-) در جهان نا امیدی، نابودیست..

/ 0 نظر / 17 بازدید