متن زیبا

خانم ها هیچ چیز نمی خواهند جز یک شوهر خوب ، و همین که به دست آوردند ، همه چیز می خواهند . (شکسپیر) دوست دارم برکه باشی بحر نباشی / الهی من بمیرم ولی با من قهر نباشی . سرزنشم مکن اگر از همه پا کشیده ام ، طبع لطیف آدمی ، با همه سر نمی کند . به لبهایم مزن قفل خاموشی که در دل قصه ای نا گفته دارم / ز پایم باز کن این بند گران را که از این سودا دلی آشفته دارم . طوفان با همه ی شدت خود به ساحل و آرامش منتهی می شود و حتی در بحبوحه ی شدت خود در جستجوی آرامش است ، من نیز همه ی عصیانم به عشق تو ختم می شود و یگانه فریاد درونم این است که تو را ، تنها تو را ! متن های زیبا آره زندگیم همینه ! دیگه چاره ای ندارم ! صبح تا شب این شده کارم ، یا تو باشی و بخندم یا نباشی و ببارم . من غروب عشق خود را در نگاهت دیده ام / من بنای آرزوها را زهم پاشیده ام / آنچه باید من بفهمم این زمان فهمیده ام / در دل خود من به عشق پوچ تو خندیده ام . فکر می کردیم عاشقی هم بچگیست / اما حیف این تازه اول یک زندگیست / زندگی چیزیست شبیه یک حباب / عشق آبادیه زیبایی در سراب / فاصله با آرزوهای ما چه کرد / کاش میشد در عاشقی هم توبه کرد .

/ 0 نظر / 17 بازدید