متن زیباو جدید

چرا لبخندهایت آنقدر تلخ و بی رنگ است ؟ اما افسوس که هیچ کس نبود ، همیشه من بودم و من و تنهایی پر از خاطره ، آری با تو هستم !

در فلسفه وفا چنین آمده است : دل وقف شکستن است ، بیهوده نرنج .

دوستت دارم دانم که تویی دشمن جانم ، از چه با دشمن جانم شده ام دوست ندانم !

اگر ماه بودم به هرجا که بودم سراغ تو را می گرفتم ، وگر سنگ بودم به هرجا که بودی سر رهگذر تو جا می گرفتم ، اگر ماه بودی به صد ناز شاید شبی بر لب من می نشستی ، وگر سنگ بودی به هر جا که بودم مرا می شکستی مرا می شکستی .

جفایت با وفایت هر دو نیکوست ، تو را هرجا که باشی دارمت دوست .

/ 0 نظر / 19 بازدید