جملات زیبا

ب بعضیا باید بایدگف من سکوتم بخاطرشخصیت خودمه وگرنه توخیلی زیرسوالی خرید اینترنتی کارت شارژ ایرانسل و همراه اول بهار بود و تو بودی و عشق بود و امید بهار رفت و تو رفتی و هر چه بود گذشت خرید اینترنتی کارت شارژ ایرانسل و همراه اول شب آرزوهاست... قاصدکی به دست باد دادم و عهد بسته ام تا رسیدنش به مقصد برایت دعا بخوانم نگاهت به آسمان باشد چرا که من بهترین آرزوها را برایت به قاصدک سپردم تا به خدا برساند.... خرید اینترنتی کارت شارژ ایرانسل و همراه اول یا الهی گشته امشب محفل عشق و دعا ما بگوییم آرزوها را به درگاه شما آرزوی این حقیر امشب فقط یک واژه است کربلا و کربلا و کربلا و کربلاخرید شارژ ایرانسل خرید اینترنتی کارت شارژ ایرانسل و همراه اول مشب میتونی هر ارزویی داری بگی، امشب یکی هست که صدات رو میشنوه، یکی که تو خلوت اشکات پا میذاره شب ارزوهاست منو ازیاد نبر. مناسبتی 16

/ 0 نظر / 18 بازدید