قبض آب

گاهی وقتا باید نقطه بذاری! ...بازشروع کنی! ...بازبخندی! ...بازبجنگی! ...بازبیوفتی و محکمتر پاشی!! ...گاهی بایدیه لبخند خوشگل به همه ی تلخی ها بزنی و بگی :مرسی که یادم دادید جز خودم هیچکس به دادم نمیرسه

پرداخت اینترنتی قبوض

راه های مبارزه با خواب شب امتحان: ۱. نوشیدن قهوه و چای پررنگ بمقدار زیاد ۲. استفاده از چوب کبریت بین پلک بالا و پایین ۳. بهره گیری از اب یخ

نحوه پرداخت قبض

♫ رِفــیــــــــــق پاشو اون دیگه مـــالِ کَــــسِ دیــگَست ♫ ♫ فَهمیدَم چـــــــی کِشیـــــــدی وَقتی دل تورو شِـــکَست ♫

پرداخت قبض آب

تا وقتی #⇇پرسپولیس⇉ سرور شماس ☜بیخیال مخاطب خاص √ ☜چون واسه ما همه دنیاس√ ☜و یه نکته ی خیلی خاص ☜پرچـــم همه پرسپولیسى ها بالاست√√√ ☜ بعله اینجوریاس ☜ #♔پرسپولیس♔ سرور کیسه کشهاست☞ پرسپولیسى نیستى کپى نکنى#پرسپولیس

قبوض گاز و تلفن

دیر کرده ای ! عقربه ها گیر کرده اند در گلوی من انگار که رد نمیشود نه زمان

قبض همراه اول

عشق یعنی پانهادن دربلا عشق یعنی البلاو للولا عشق یعنی منطق احرار ها: عشق یعنی میثمِ تمارها عشق یعنی بوذرو مقدادها عشق یعنی دردها فریادها عشق یعنی سوزها درسینه ها عشق یعنی اکبری با زخم ها عشق یعنی اصغری در دست ها عشق یعنی زینبی با اشک ها

/ 0 نظر / 21 بازدید