متن های عاشقانه زیبا

همین حسی که دارم حتی وقتی از تو دورم تلخ و بیمارم چقدر خوبه ، همین قدر که می دونم خوب خوبی خواب خوابی من که بیدارم چقدر خوبه . بهم نگی ندید بدید ، نگی منو دید و پرید ، بمونه بین خودمون ، به یادتم خیلی شدید .

ببخشید اشتباهی پیامک دادم ، خواستم برای گل فروش بفرستم ، به خود گل فرستادم ! آسمان برای گرفتن ماه تله نمی گذارد ، آزادی ماه است که او را پایبند می کند . این همه خونی که دنیا در دل ما میکند ، جای ما هرکس که باشد ترک دنیا میکند ، ه عاشقانه ر زمان که گویم فردا ترک دنیا میکنم ، تا که فردا میرسد امروز و فردا میکنم . زندگی تلخ تر از مرگ بود گر تو نباشی ، بعد از این مرده حسابم کن و بگذار بمیرم . آفتاب پنجره را می شناسد حتی اگر بسته باشد ، مهتاب به سراغم می آید حتی اگر خسته باشد ، آسمانم ابریست اندکی زیر باران بمان ، ابر را بوسیده ام تا بوسه بارانت کند .

/ 0 نظر / 19 بازدید