پیامک باحال

زندگی کتابی است پر ماجرا ، هیچ گاه آن را به خاطر یک ورقش دور مینداز .

شمع و پروانه و بلبل همه جمع اند / بی رحم ، بیا رحم به تنهایی من کن .

خسته ام از دوست داشتنت
از اینکه من ، اینگونه بی تابت باشم
و تو …
بی قید حضور من
مشغول زندگی ات هستی !

بهترین آهنگ زندگی من تپش قلب توست .

میلاد گل رسول و زهرا و علی است
زیرا که جهان خجسته زین نور جلی است
ما را دگر از روز جزا بیمی نیست
چون بر دل ما عشق حسین ابن علی است

یـکـی از خــلـاف سـنـگـیـن مـسـیـحـا +24 ایـنـه کـه....
جـدیـدا رفــتــم تــو کــار لــب تــو لــب ....
مــخـصـوصـا اون آخـرش یـه صــدای تـوپ مـیـده کــه مـیـگـه"قققققلللللبببپپپپ"
آره خــلــاصــه ....
مــسـیـحـا از دسـت رفــت ... ولـی امـتـحـانـش ضـرر نـداره هـا ....
خــدایـیـش خـیـلـی مـیـچـسـبـه تــو تــابـســتــونـی ....
تــنـهـا هـم بـاشـی ، فــقـط خـودتـــو اون .... خــنـکــم بــاشــه ....
بـعـد اول بـچـسـبـونـیـش بـه سـیـنـت بـعـد بـلـنـدش کـنـی لـب تو لـب
بـکـشـیـش ســر ... ^__^
مـیـدونـم الـان قـیـافـه ی مـنـفــی بـافـتـون ایـنـجـوری " 0__0 " شـده ولـی
مـردونـه دلِـسـتـره شـیـشـه ای خـنـک تـو ایـن گـرمـا بـدجـور مـیـچـسـبـه
تـنـها ام بـاشـی یـه نـفـسـم بـری بـالـا تـا اون صـدا خـشـگـلـرم بـده
*__^ یــح یــح یــح یــح
لــایــک = +24

/ 0 نظر / 17 بازدید