اس ام اس خنده دار

همای بخت بر شانه ات نخواهد نشست مگر شانه ای به گستره و پهنای کوهستان داشته باشی . (ارد بزرگ)

مردم سرشون رو گرفتند بالا تا ماه رو ببینند ، نمی دونند که ماه سرشو گرفته پایین داره مسیج منو می خونه .

تو را می خواهم و دانم که هرگز ، به کام دل در آغوشت نگیرم ، تویی آن آسمان صاف و روشن ، من این کنج قفس ، مرغی اسیرم .

بگذار گریه کنم ، نه برای تو ؟ برای عشق که مرده است بگذار گریه کنم ، نه برای تو ؟ برای صداقت که کمرنگ شده است بگذار گریه کنم ، نه برای تو ؟ برای آرزوها که از بین رفته اند بگذار گریه کنم ، نه برای تو ؟ برای غم ها که یکنواخت شده اند بگذار گریه کنم ، نه برای تو ؟ برای محبت ها که ساکت شده اند .

سلام ، هوا داره سرد میشه ، مواظب باش کسی از سردی هوا به گرمی قلبت پناه نبره .

من همیشه در بازی قایم باشک تو ، در وجود نازنینت گم می شدم ، ولی تو هیچگاه نخواستی مرا پیدا کنی .

نازنینم ، گیسوانت را در باد رها مکن و مگذار باد بی تعارف در آنها چنگ زند ، بگذار باد را ، بر عشقم ، از میان بردارم .

و هرگاه می خندی غم پنهانی را در ورای خنده ات می بینم که دلم را به درد می آورد ، با من از غم هایت بگو ، تا رهایت کنند ، آنگاه با هم با خنده ای از دل بگرییم .

مرا ببین ، مرا بشناس ، مرا یاد بگیر مثل فرهاد .

/ 0 نظر / 16 بازدید