اس ام اس غمگین جدید

هزارسال ب سوی تو امدم... افسوس هنوز ازمن دوری... دور ازمن ای امید محال... زمانی کوه بودم! حالا دیگر آدم شده ام می رسیم به هم! دلم شکسته پر از بغضم پشت پلک هایم دریایی موج میزند به امید ساحل گونه هایم اما چه کنم با این برچسب اجباری لبخند؟ بچه هاامروزسرکلاس نشسته بودم یهودوستای عشقم گفتن افشین چراشیرینی نامزدیتونیاوردی؟ داغون شدم فقط! لبخندزدم مثلانشنیدم! خدایاتا۴سال باهم همکلاسیم چیکارکنم خونه نرفتم آهنگای یادگاریشوگوش میدم افشین حلقتودستت دیدم نابودشدم مرا بخاطر حجابم از دانشگاه بیرون انداختی.. اس ام اس باید مالیات میدادم!! خاطر حجابم..مجموعه ای از اس ام اس های غمگین و زیباترین اس ام اس غمگین را در سایت اس ام اس بخوانید ! اما من هر جا که باشم حجاب را انتخاب میکنم.. غمگین و هنوزز دوستت دارم، فرانسه ی من!! شایدنبودنت آزارم دهد.... امابیشترازآن محبت هایی که به پایت ریختم مراازرده خاطرمیسازد.....

/ 0 نظر / 19 بازدید