متن های زیبا

خدایا...
خواستم بگویم تنهایم،
اما نگاه خندانت مرا شرمگین کرد؛
چه کسی بهتر از تو...؟

وراهرچندازگلبرگ گل دامن پاکترباشد
نشوباناکسان همدم که صحبت رااثرباشد

حواست هست خدا؟؟ هر وقت صدای شکستن خودمو شنیدم گفتم باشه منم خدایی دارم!!! حواست هست خدا؟؟ از بچگی تا الان هر وقت زمین خوردم یک جمله شنیدم :‌خدا بزرگه!!! حواست هست خدا؟؟ حواست هست هر روز باهات درد و دل میکنم؟؟ خدا حواست باشد دیگر نفس کم آوردم...

قشنگ حرف زدن مهم نیست
آدم ها وقتی عصبانی میشوند خودشان را نشان میدهند...

امام على (ع)
بازداشتن نفْس از هوس، جهاد اکبر است.
غرر الحکم، ۵۳۹۳ منتخب میزان الحکمة، ۵

شب، قراری ست؛ که ستاره ها برای بوسیدن ماه می گذارند؛ و چه زیباست شرم زمین؛ که خودش را به خواب می زند...

امام على (ع)
با نفْس‏هاى خود بر سر ترک عادت‏ها بستیزید تا بر آنها چیره آیید و با هوس‏هاى خود مبارزه کنید، تا آنها را به بند کشید.
غرر الحکم، ۶۴۱۸ منتخب میزان الحکمة،

وقتی کسی در کنارت هست، خوب نگاهش کن
به تمام جزئیاتش...
به لبخند بین حرف هایش..
به سبک ادای کلماتش، .. به شیوه ی راه رفتنش، نشستنش..
به چشم هاش خیره شو..
گاهی آدم ها انقد سریع میروند، که حسرت یک نگاه سرسری را هم به دلت میگذارند

نفهمیدم چرا <<نیازمندیهای ِ همشهری >>آگهی ِ مرا قبول نکرد. آگهی درباره ی تو بود. نوشته بودم :به تو نیاز دارم.

/ 0 نظر / 14 بازدید